CONSULTANCY BRANDING | COMMUNICATIE | TALENTONTWIKKELING

Adviesrol bij talentontwikkeling-problematieken op diverse niveaus, van werkvloer tot boardroom. Binnen deze rol is onze Lemniscaat Talent insteek altijd een drietrapsraket: probleem analyserend, formulerend en oplossendBasis van het probleemoplossende gedeelte van onze adviesrol is altijd de zes V’s van Duurzame Inzetbaarheid. 

Doel opdrachtgever 

Verbinden van diverse stakeholders om gezamenlijk, elk vanuit hun eigen discipline en belang, een probleem aan te pakken en duurzaam op te lossen of beheersbaar te maken.  

Resultaat 

Nationaal binnen de zorg en bancaire wereld en internationaal binnen de politieke wereld in het Midden Oosten maakt Lemniscaat Talent Ontwikkeling al jaren deel uit van diverse stuurgroepen waarbij talentontwikkeling onderdeel was van het gehele probleem of zelfs de enige focus. Hierbij wordt de LTO drietrapsaanpak altijd gebruikt als aanloop voor de oplossing. 

Lees meer