MEDEWERKER INZET PROGRAMMA'S

Programma ten behoeve van een opleidingsfonds voor jonge werknemers. Thema’s: projectmanagement/projectleiding, leiding geven en ontvangen, keuzes maken en communiceren, hoe om te gaan met collega’s, hoe om te gaan met de klant, trots (zowel op zichzelf als op het vak), blijven(d) ontwikkelen.  

Doel opdrachtgever

Jonge werknemers blijvend welkom te laten voelen, zorgen dat ze zich gewaardeerd voelen in de branche, jonge werknemers bewust maken van eigen verantwoordelijkheden met betrekking tot houding, gedrag en toekomst, bevorderen dat werknemers zich blijven ontwikkelen, behoud van personeel door informeren en ondersteunen, bijdragen aan de dialoog tussen werknemer en werkgever. 

Resultaat

Bewezen is dat deelnemers aan dit programma zich niet alleen langer binden aan de branche, maar zich ook verder ontwikkelen waardoor ze sneller en beter inzetbaar zijn voor hun werkgevers. Dit landelijk georganiseerde initiatief wordt door de werknemers met een 8,4 beoordeeld. 

Lees meer