WERKNEMER BEWUSTZIJN PROGRAMMA'S

Programma ten behoeve van een opleidingsfonds voor jonge werknemers. Thema’s: ontwikkeling vakgerichte, sociale vaardigheden, ontwikkeling teamwork, vakgerichte bewustwording mondelinge presentatie, ontwikkeling bewustwording belang permanente educatie. 

Doel opdrachtgever

Bewustwording en bevorderen van vaktrots binnen de branche, aantrekkelijk maken van de branche voor instromers, bijdragen aan de dialoog tussen werknemer en werkgever, behoud van jongeren door middel van informeren en ondersteunen.  

Resultaat

De afgelopen 13 jaar namen ruim 18.500 jonge werknemers deel aan deze dagen. Daarvan zijn ruim 13.000 nog steeds werkzaam in de branche. Onderzoek heeft uitgewezen dat 72% van de jonge werknemers die deelgenomen heeft aan dit programma, langer in de branche werkt en dat daarvan weer ruim de helft sneller promotie maakt en meer verdient. Daarmee bewijzen we succesvol te zijn voor de jongeren EN voor de branche!

Lees meer