OP MAAT GEMAAKTE WORKSHOPS VOOR BRANDING | COMMUNICATIE | TALENTONTWIKKELING

Trainingen of workshops die afgestemd worden op de behoefte van de deelnemers en hun ontwikkelgebieden, binnen de kaders van de doelstellingen van de opdrachtgever. Voor elke sessie wordt de beste passende trainer/coach ingezet. Alle trainingen zijn tailor-made en afgestemd op de doelgroep. Alle leermodules worden specifiek ontwikkeld waardoor een optimale aansluiting bij de dagelijkse wereld van de deelnemers mogelijk is. Basis van de programma’s en producten is altijd de zes V’s van Duurzame Inzetbaarheid. 

Doel opdrachtgever

Het verder ontwikkelen van soft skills bij de medewerkers. Het ontwikkelen van soft skills bij medewerkers draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en aan het uitbouwen van de Unique Selling Points van de opdrachtgever. 

Voorbeelden van trainingen zijn: operationeel leidinggeven, leiderschap & management, feedback en klantgerichtheid & samenwerking 

Resultaat

Een tailor-made training die afgestemd is op de doelgroep. De deelnemers ontwikkelen hun leerdoelen en deze sluiten optimaal aan bij hun dagelijkse werkzaamheden. 

Lees meer